Slider Slider

Khám tuyển sức khỏe cho công dân nhập ngũ năm 2020

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt hiệu quả, chất lượng, chỉ tiêu theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Nha Trang tổ chức khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2020 như sau

05/11/2019

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h