Slider Slider

Đảng bộ phường Phước Hòa tổ chức Hội nghị triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Sáng ngày 21/02/2023, Đảng bộ phường Phước Hòa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”

27/02/2023

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h