Slider Slider

Giới thiệu chung

Năm 1975, sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. phường Phước Hải và phường Phước Hoà chung một phường gọi tên là phường Phước Hải. Do dân cư đông, địa giới hành chính rộng nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, ngày 31 tháng 12 năm 1976 UBND thành phố Nha Trang có quyết định tách phường Phước Hải ra thành hai phường là phường Phước Hải và phường Phước Hòa.

09/08/2019

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h